Whitney Houston: His eye is on the sparrow

Whitney Houston nella sua ultima interpretazione: "His eye in on the sparrow", dal film "Sparkle"

Now on air