Filippo Tirincanti: Sweet love

Ospite di Nick The Nightfly, Filippo Tirincanti suona "Sweet love", dal suo album d'esordio "Otherwise"

Now on air